Du kan også downloade dem enkeltvis ved at trykke på dem her!

Brug og placering

Ved kontrolbesøg

Ved kontrolbesøg kan piktogrammerne lette forståelsen mellem tilsynsførende og den ansvarlige i køkkenet.

Den tilsynsførende kan ved besøg medbringe piktogrammerne og snakke ud fra dem eller give dem til den ansvarlige i køkkenet til opsætning.

Sæt piktogrammerne sammen

Piktogrammerne kan sættes sammen på forskellige måder, så der bliver tale om to eller flere piktogrammer i samme serie. Det vil betyde, at budskabet bliver mere fyldestgørende.

Tag for eksempel illustrering af tretimers-reglen.
For at vise at den handling der ønskes, kan man sætte piktogrammet ’Temperaturtjek’ og ’Tidstjek’ sammen. Det vil illustrere, at der både skal holdes øje med temperatur (fra 65°C til 10°C) og tiden (inden for 3 timer).

Et andet eksempel kan være en kombination af piktogrammet ’Holdbarhed’ og ’Kassér varen’ eller ’Returner varen’. Denne lille serie skal vise, at hvis en vare ikke er holdbar, skal den enten smides ud eller sendes tilbage til leverandøren.

Dette er bare 2 ud af mange eksempler på, hvordan piktogrammerne kan sættes sammen.

Piktogrammerne er et hjælpemiddel, der skal bruges på den måde, som virker bedst for dig. Derfor vil vi kun komme med anbefalinger til, hvordan piktogrammerne kan bruges og placeres.

På udvalgte steder

Piktogrammerne kan placeres steder, hvor man i særlig grad vil blive mindet om en handling. Det kunne være i køkkenet, i bilen der transporterer varer til og fra restauranten, på skrivebordet og mange andre steder.

  • I køkkenet kunne piktogrammet ’Vask hænder’ sidde henover en håndvask, mens piktogrammet ’Temperat
  • urtjek’ kunne sættes på køleskabet. Forslagene viser, at piktogrammerne kan sidde der, hvor en handling udføres. Derved bliver man i en given situation mindet om hygiejnereglerne
  • I det udarbejdede egenkontrolprogram, skal der føres logblade over korrigerende handlinger. Piktogrammerne kan sættes på disse logblade.

Det er en god ide at rydde det område, hvor piktogrammerne sidder, for ting og sager, der kan tage opmærksomheden fra piktogrammet.

Piktogrammer i undervisningen

Piktogrammerne kan bruges i hygiejneundervisning, hvor de kan illustrere forskellige hygiejneregler. Det kan lette undervisningen for både elev og underviser.

Som eksempel kan piktogrammerne anvendes i et mini puslespil, hvor der skal gøres rede for forskellige hygiejneregler. Piktogrammerne kan også bruges til at afhjælpe sprogvanskeligheder ved den afsluttende prøve på et hygiejnekursus.