Egenkontrol

Siden 1. januar 1996 har alle, der håndterer eller sælger fødevarer, skulle indføre egenkontrol. Egenkontrol skal sikre, at fødevarer ikke udgør nogen sundhedsrisiko, hvis de anvendes på sædvanlig måde.

Den enkelte virksomhed skal oprette et system, hvor der arbejdes efter bestemte regler, for at forebygge fødevarefarer samt for at overholde fødevareloven. En virksomhed kan godt arbejde på en måde, så fødevareloven overholdes, men det er først tale om egenkontrol, når arbejdet er systematiseret.

Egenkontrol skal dokumenteres, og programmet skal godkendes af den lokale fødevareregion. Principperne for egenkontrol tager udgangspunkt i HACCP-systemet, som er et kvalitetsstyringssystem for hygiejne.

Branchekode for egenkontrol på hoteller og restauranter

Branchekoden er en vejledning i, hvordan virksomheden kan indføre egenkontrol, som lever op til reglerne. Hvis restaurantens egenkontrol følger en branchekode, er man sikret en godkendelse af sit egenkontrolprogram fra fødevareregionen.

Branchekoden er et redskab til at forstå de forskellige bekendtgørelser. Den beskriver, hvordan reglerne for håndtering af fødevarer kan overholdes i en restaurant, en kantine eller i et storkøkken.

Både branchekoden og den tilhørende vejledning og skabelon kan bestilles hos HORESTA.

Produkt info

HORESTAs opdaterede branchekode til virksomhedens egenkontrolrogram. Indeholder risikoanalyse, eksempel på egenkontrol-program og vejledninger mv. Alt hvad der behøves for at udarbejde egenkontrol.