Baggrund

Formålet er at gøre egenkontrol lettere at arbejde med i hverdagen.
Det er hovedsageligt rettet mod indvandrere og danskere med læsevanskeligheder.

Fakta

 

  • Egenkontrol er et lovkrav, som skal overholdes på lige for med skatte- og momsregler.
  • Egenkontrol er et ledelsessystem (HACCP) som er bygget op omkring forskellige processor, som også benyttes i f.eks. miljøledelse, hvor piktogrammer har været brugt med gode resultater.
  • At udarbejde et egenkontrolprogram kræver, at man et stærk i både at læse og skrive dansk.
  • Statistikker og erfaringer fra branchen viser, at størstedelen af invandrere – både første og anden generation – er beskæftiget indenfor fødevarebranchen.
  • Egenkontrollen har vist sig besværlig at håndtere for de fleste brugere, uanset nationalitet. Derfor er piktogrammerne velegnet til brug for mange forskellige grupper, bl.a. mennesker med læsevanskeligheder eller ordblinde.

 

Vi har klarlagt hvor i køkkenet, der generelt er problemer med at overholde almindelige hygiejneregler indenfor egenkontrol.

Til formidling af disse fokusområder har vi valgt at bruge piktogrammer.

Brugergrupper

Da Visuel Egenkontrols piktogrammer er frit tilgængelig for offentligheden, er der mulighed for, at mange aktører kan gøre brug af dem.

Her kan bl.a. være tale om konsulenter, undervisere og tilsynsførende.

  • Konsulenter kan eksempelvis bruge piktogrammerne i deres udarbejdelse af et egenkontrolprogram. Logblade kan få tilføjet et piktogram, så de let genkendes. Konsulenter kan I deres vejledning af deres kunder, bruge piktogrammerne i køkkenet.
  • Underviserne kan bruge piktogrammerne til at understrege deres undervisning. Det kan være som et mini puslespil, hvor der skal redegøres for forskellige hygiejneregler ved hjælp af piktogrammerne. En anden situation hvor piktogrammerne kan være nyttige er til den afsluttende prøve på et hygiejnekursus, hvor piktogrammerne kan hjælpe ved store sprogvanskeligheder.
  • Tilsynsførende kan enten henvise til piktogrammerne eller selv bruge dem i deres vurdering af et køkken overfor den ansvarlige.

Projektet

Det daværende ‘Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration’ bevilligede i Juni 2003 penge til udarbejdelse af egenkontrolpiktogrammer. For at sikre, at piktogrammerne bliver brugt af så mange som muligt er de frit tilgængelige for alle via Internettet.

Research!

Viden er baseret på interviews med indehavere af forskellige typer spisesteder og med forskellig national baggrund. Disse interviews er blevet analyseret og gennem analysen har der dannet sig et billede af hvilke områder i køkkenet, der har haft behov for særlig fokus.

Gastonomi & Fødevarer

Få gode råd og vejledning, og find svaret på dine spørgsmål på www.horesta.dk