Visuelegenkontrol

Brugergrupper

Da Visuel Egenkontrols piktogrammer er frit tilgængelig for offentligheden, er der mulighed for, at mange aktører kan gøre brug af dem. 
Her kan bl.a. være tale om konsulenter, undervisere og tilsynsførende.

  • Konsulenter kan eksempelvis bruge piktogrammerne i deres udarbejdelse af et egenkontrolprogram. Logblade kan få tilføjet et piktogram, så de let genkendes. Konsulenter kan I deres vejledning af deres kunder, bruge piktogrammerne i køkkenet.
  • Underviserne kan bruge piktogrammerne til at understrege deres undervisning. Det kan være som et mini puslespil, hvor der skal redegøres for forskellige hygiejneregler ved hjælp af piktogrammerne. En anden situation hvor piktogrammerne kan være nyttige er til den afsluttende prøve på et hygiejnekursus, hvor piktogrammerne kan hjælpe ved store sprogvanskeligheder.
  • Tilsynsførende kan enten henvise til piktogrammerne eller selv bruge dem i deres vurdering af et køkken overfor den ansvarlige.

Dette er en lille appetitvækker. Ved at begynde at bruge piktogrammerne vil der opstå mange flere muligheder til glæde for eksempelvis nyansatte.