Visuelegenkontrol

Baggrund

Formålet med dette projekt er at gøre egenkontrol lettere at arbejde med i hverdagen.
Projektet er hovedsageligt rettet mod indvandrere, men også mod danskere med læsevanskeligheder.

Vi har valgt dette fokus fordi:

  • At udfærdigelsen af et egenkontrolprogram kræver, at man både kan læse og skrive dansk temmelig godt.
  • At danske statistiker og erfaringer fra branchen har vist, at størstedelen af indvandrere, både første og anden generation, er beskæftiget indenfor fødevarebranchen.
  • At egenkontrol har vist sig besværlig at håndtere for de fleste brugere underordnet nationalitet.
    Derfor er piktogrammer velegnet til brug for mange grupper, det kan være indvandrere, mennesker med læsevanskeligheder eller ordblinde.
  • At egenkontrol er et ledelsessystem (HACCP) som er bygget op omkring bestemte processer, som går igen i for eksempel miljøledelse. Miljøledelse har brugt piktogrammer i en længere periode med gode resultater.
  • At egenkontrol er et lovkrav, som skal overholdes på lige fod med skatte- og momsregler.

Derfor har første delmål for dette projekt været at klarlægge hvor i køkkenet, der generelt er problemer med at overholde almindelige hygiejneregler indenfor egenkontrol.

Denne viden er baseret på interviews med indehavere af forskellige typer spisesteder og med forskellig national baggrund. Disse interviews er blevet analyseret og gennem analysen har der dannet sig et billede af hvilke områder i køkkenet, der har haft behov for særlig fokus.
Til formidling af disse fokusområder har vi valgt at bruge piktogrammer.

Det daværende 'Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration' bevilligede i Juni 2003 penge til udarbejdelse af egenkontrolpiktogrammer. For at sikre, at piktogrammerne bliver brugt af så mange som muligt er de frit tilgængelige for alle via Internettet.