Visuelegenkontrol

Visuel egenkontrol

Visuel egenkontrol kan ved brug af piktogrammer, udvikle og fastholde et køkkens egenkontrol. De vigtigste områder i fødevarehygiejnen har nu fået deres egne symboler.

Hvorfor bruge piktogrammer?

  • Piktogrammer kan dels som symbol og dels med et enkelt udtryk formidle en handling, der ellers skal bruges mange ord og tekst til at forklare.
  • Piktogrammerne for egenkontrol motiverer os til at bevare de gode hygiejnerutiner.
  • Piktogrammer skaber et bedre overblik over, hvordan vi skal styre hygiejnen i køkkenet.

Piktogrammerne kan indgå i udarbejdelsen af egenkontrolprogrammet i fællesskab med HORESTAs Branchekode for egenkontrol i hotel- og restauranterhvervet.