Visuelegenkontrol

Piktogrammer

   Brudt emballage
   
   Holdbarhed
   
   Egenkontrol
   
Fordærvet mad
God hygiejne
Kasser varen
Korrigeret handling
Kritiske kontrolpunkter
Nedkøling
Opvarmning
Påklædning
Tjek rengøring
Rent/ urent
Retuner varen
Risiko
Tjek tid
Tjek temperatur
Vask hænder